Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 


Notícies

Com obtenir un document de pagament d’un rebut no domiciliat?
Període de pagament en voluntària: del 28/02/2020 al 25/05/2020 Rebuts 2020 de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i algunes taxes (...)
Fraccionaments: els càrrecs del 6 d'abril i del 5 de maig s'ajornen al 5 de juny
Els ajornaments i fraccionaments concedits que tenien càrrecs bancaris previstos pel 6 d'abril o el 5 de maig, es retarden dos mesos fins el 5 de (...)
AMPLIACIO TERMINI PAGAMENT EN VOLUNTARIA FINS EL 25 DE MAIG DE 2020
Rebuts 2020 de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals incloses a la 1a cobrança

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401