Diputació de Lleida
Esteu aquí: Butlletins Informatius

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Butlletins Informatius

Page Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2018
Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 70: Recordatori tercera cobrança 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses
Recordatori tercera cobrança i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 69: Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Page Butlletí 68:Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Page Butlletí 67:Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Page Butlletí 66: Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i 2n pagament IBI
Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i segon pagament IBI
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 64: Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Page Butlletí 63: Primera cobrança 2017 i delegacions 2016
Butlletí 63: Primera cobrança 2017 i delegacions 2016
Page Butlletí 62: Rendició de comptes 2016
Rendició de comptes 2016
Page Butlletí 61: Planificació per al 2017 de la recaptació de taxes delegades en voluntària
Butlletí 61: Planificació per al 2017 de la recaptació de taxes delegades en voluntària
Page Butlletí 60: Actualització de valors cadastrals pel 2017
Actualització de valors cadastrals pel 2017
Page Butlletí 60: Actualització de valors cadastrals pel 2017
Actualització de valors cadastrals pel 2017
Page Butlletí 59: Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses
Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 58: Aprovació Ordenances Fiscals 2017
Recordatori tercera cobrança, aprovació ordenances fiscals 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 57:Tercera cobrança 2016 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2016 i rebut de rústica
Page Butlletí 56: Recordatori segona cobrança 2016 i web dels ajuntaments
Recordatori segona cobrança 2016 i web dels ajuntaments
Page Butlletí 55: Memòria 2015 de l'OAGRTL i 2n pagament IBI
Memòria 2015 OAGRTL i 2n pagament IBI
Page Butlletí 54: Segona cobrança 2016 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2016 i matrícula provisional IAE
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401