Diputació de Lleida
Esteu aquí: Butlletins Informatius

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Butlletins Informatius

Page Butlletí 104: Segona cobrança 2021
Segona cobrança 2021
Page Butlletí 103: Primera cobrança 2021 i delegacions 2020
Primera cobrança 2021 i delegacions 2020
Page Butlletí 102: Nou sistema de càlcul de les bestretes ordinàries mensuals
Nou sistema de càlcul de les bestretes ordinàries mensuals
Page Butlletí 101: Planificació 2021 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2021
Planificació 2021 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2021
Page Butlletí 100: Ordenances Fiscals 2021
Ordenances Fiscals 2021
Page Butlletí 99:Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Page Butlletí 99:Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Page Butlletí 99:Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2020 i rebut de rústica
Page Butlletí 98: Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Page Butlletí 97: Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL
Page Butlletí 96: CALENDARI DE COBRANÇA 2020
Calendari de cobrança 2020
Page Butlletí 95: AMPLIACIO TERMINI PAGAMENT PRIMERA COBRANÇA
Ampliacio termini pagament de la primera cobrança
Page Butlletí 94: DECRET DE MESURES TRIBUTÀRIES A L'OAGRTL
Decret de mesures tributàries a l'OAGRTL
Page Butlletí 94: DECRET DE MESURES TRIBUTÀRIES A L'OAGRTL
Decret de mesures tributàries a l'OAGRTL
Page Butlletí 93: ESTAT D'ALARMA. MESURES TRIBUTÀRIES
Estat d'alarma. Mesures tributàries
Page Butlletí 92: Primera cobrança 2020 i delegacions 2019
Primera cobrança 2020 i delegacions 2019
Page Butlletí 91: Planificació 2020 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2020
Butlletí 91: Planificació 2020 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 90: Ordenances Fiscals 2020
Ordenances Fiscals 2020
Page Butlletí 89:Tercera cobrança 2019 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2019 i rebut de rústica
Page Butlletí 88: Memòria 2018 i recordatori segona cobrança 2019
Memòria 2018 i recordatori segona cobrança 2019
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401