Diputació de Lleida
Esteu aquí: Butlletins Informatius

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Butlletins Informatius

Page Butlletí 82: Aprovació Ordenances Fiscals 2019
Aprovació Ordenances Fiscals 2019
Page Butlletí 81:Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques
Tercera cobrança 2018, rebut de rústica i notificacions electròniques
Page Butlletí 80: Posada en marxa del canal de notificacions electròniques
Posada en marxa del canal de notificacions electròniques
Page Butlletí 79: Avaria telefònica greu
Avaria telefònica greu
Page Butlletí 78: Memòria 2017, cobrament mitjançant datàfons, recordatori segona cobrança 2018 i nova oficina a Tremp
Memòria 2017, cobrament mitjançant datàfons, recordatori segona cobrança 2018 i nova oficina a Tremp
Page Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària
Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària
Page Butlletí 76: Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats
Comunicat sobre l'eliminació de documentació pública derivada de la gestió i recaptació dels tributs locals delegats
Page Butlletí 75: SOLUCIÓ A LA INCIDÈNCIA DEL FITXER DE DOMICILIACIONS
SOLUCIÓ A LA INCIDÈNCIA DEL FITXER DE DOMICILIACIONS
Page Butlletí 74: INCIDÈNCIA EN LES DOMICILIACIONS DE LA PRIMERA COBRANÇA
Butlletí 74: INCIDÈNCIA EN LES DOMICILIACIONS DE LA PRIMERA COBRANÇA
Page Butlletí 73: Primera cobrança 2018 i delegacions 2017
Butlletí 73: Primera cobrança 2018 i delegacions 2017
Page Butlletí 72: Rendició de comptes 2017
Rendició de comptes 2017
Page Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals 2018
Butlletí 71: Planificació 2018 de la recaptació de taxes delegades en voluntària i recordatori ordenances fiscals
Page Butlletí 70: Recordatori tercera cobrança 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses
Recordatori tercera cobrança i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL
Page Butlletí 69: Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Aprovació Ordenances Fiscals 2018
Page Butlletí 68:Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Tercera cobrança 2017 i rebut de rústica
Page Butlletí 67:Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Memòria 2016, recordatori segona cobrança 2017 i nova intranet de transferència d'informació
Page Butlletí 66: Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i 2n pagament IBI
Recordatori nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL i segon pagament IBI
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 65: Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Nova intranet de transferència d'informació de l'OAGRTL
Page Butlletí 64: Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Segona cobrança 2017 i matrícula provisional IAE
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401