Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Calendari

Calendari oficial

Informació sobre el període de cobrament en voluntària

D'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d'altres ens, el calendari fiscal per a la recaptació en voluntària de rebuts (tributs de notificació col·lectiva i cobrament periòdic) és:

  

calendari

 

El President de l'OAGRTL pot modificar el calendari fiscal de cada anualitat quan circumstàncies alienes a l'OAGRTL obliguin a variar les dates inicialment establertes o quan s’hagin d’adaptar l’inici i el final del període als dies hàbils de cada anualitat.

 

El calendari fiscal, juntament amb la relació detallada dels tributs i preus públics que es recapten en cada cobrança, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes dels serveis centrals i a les oficines de l'OAGRTL, a més del tauler d'edictes de l'ajuntament corresponent.
  

Podeu consultar les dates exactes d'inici i final de cada cobrança de cada any i els tributs i preus públics inclosos, en els apartats corresponents a Any actual i Anys anteriors.

 

 

 

Informació detallada per municipi aquí.

 

 


Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401