Diputació de Lleida
Esteu aquí: El teu municipi L'Albi L'Albi

L'Albi

Oficina més propera de l'OAGRTL: Les Borges Blanques


Ordenances fiscals: consulta

Exercici 2014
Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
  Gestió tributària Inspecció Recaptació voluntària Quan es cobra en voluntària? Recaptació executiva
Impost sobre béns immobles (IBI) - Urbana Si No Si Padró de rebuts: del 2 de maig al 4 de juliol del 2014 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Rústica Si No Si Padró de rebuts: de mitjans de setembre a mitjans de novembre del 2014 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Característiques especials Si No Si Padró de rebuts: del 2 de maig al 4 de juliol del 2014 Si
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Padró de rebuts: del 26 de febrer al 30 d’abril del 2014 Si
Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Segons data de l'autoliquidació -
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Si Si Si Padró de rebuts: de mitjans de setembre a mitjans de novembre del 2014 Si
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua Si Si Si Segons data notificació de la liquidació Si
Altres tributs i ingressos de dret públic No No No -------------------------- Si
Exercici 2013
Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
  Gestió tributària Inspecció Recaptació voluntària Quan es cobra en voluntària? Recaptació executiva
Impost sobre béns immobles (IBI) - Urbana Si No Si Padró de rebuts: del 3 de maig al 5 de juliol del 2013 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Rústica Si No Si Padró de rebuts: del 20 de setembre al 20 de novembre del 2013 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Característiques especials Si No Si Padró de rebuts: del 3 de maig al 5 de juliol del 2013 Si
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Padró de rebuts: del 26 de febrer al 30 d’abril del 2013 Si
Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Segons data de l'autoliquidació -
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Si Si Si Padró de rebuts: del 20 de setembre al 20 de novembre del 2013 Si
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua Si Si Si Segons data notificació de la liquidació Si
Altres tributs i ingressos de dret públic No No No -------------------------- Si
Exercici 2012
Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
  Gestió tributària Inspecció Recaptació voluntària Quan es cobra en voluntària? Recaptació executiva
Impost sobre béns immobles (IBI) - Urbana Si No Si Padró de rebuts: del 4 de maig al 5 de juliol del 2012 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Rústica Si No Si Padró de rebuts: del 20 de setembre al 20 de novembre del 2012 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Característiques especials Si No Si Padró de rebuts: del 4 de maig al 5 de juliol del 2012 Si
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Padró de rebuts: del 24 de febrer al 27 d’abril del 2012 Si
Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Segons data de l'autoliquidació -
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Si Si Si Padró de rebuts: del 20 de setembre al 20 de novembre del 2012 Si
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua Si Si Si Segons data notificació de la liquidació Si
Quota cameral Cambra de Comerç de Lleida No No Si Padró de rebuts: del 20 de setembre al 20 de novembre del 2012 Si
Altres tributs i ingressos de dret públic No No No -------------------------- Si
Exercici 2011
Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
  Gestió tributària Inspecció Recaptació voluntària Quan es cobra en voluntària? Recaptació executiva
Impost sobre béns immobles (IBI) - Urbana Si No Si Padró de rebuts: del 4 de maig al 5 de juliol del 2011 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Rústica Si No Si Padró de rebuts: del 16 de setembre al 18 de novembre del 2011 Si
Impost sobre béns immobles (IBI) - Característiques especials Si No Si Padró de rebuts: del 4 de maig al 5 de juliol del 2011 Si
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Padró de rebuts: del 23 de febrer al 28 d'abril del 2011 Si
Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Si - Si Segons data de l'autoliquidació -
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Si Si Si Padró de rebuts: del 16 de setembre al 18 de novembre del 2011 Si
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua Si Si Si Segons data notificació de la liquidació Si
Quota cameral Cambra de Comerç de Lleida No No Si Padró de rebuts: del 16 de setembre al 18 de novembre del 2011 Si
Altres tributs i ingressos de dret públic No No No -------------------------- Si

Consulteu les dates exactes d'inici i finalització de pagament en voluntària de les cobrances de l'OAGRTL a l'apartat "Calendari" d'aquest web.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401