Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Exposició pública de la matrícula (quotes municipals) del 2013 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Exposició pública de la matrícula (quotes municipals) del 2013 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Fins el dia 1 de maig del 2013

Publicació de l'edicte d'exposició al públic de la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (quotes municipals) de l'exercici 2013 dels municipis de la província de Lleida que han delegat les funcions a l'OAGRTL.

 

Departament de Gestió Tributària de l'OAGRTL.

 

Termini d'exposició: Fins l'1 de juliol del 2013

 

BOP Lleida 61 de 12/04/2013 - Número de registre 3363

 

Podeu consultar l'anunci publicat al BOP de Lleida núm 61 de 12/04/2013.

 

 

 

 

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401