Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Activitats Econòmiques En cas de baixa en l'exercici de l'activitat abans d'acabar l'any, he de pagar el rebut de tot l'any?

En cas de baixa en l'exercici de l'activitat abans d'acabar l'any, he de pagar el rebut de tot l'any?


 

La Llei d’Hisendes Locals estableix que, en cas de baixa en l'exercici de l’activitat, el rebut es prorrateja per trimestres sencers. Així, si es declara la baixa d'una activitat davant l’AEAT, es té dret a la devolució de la part del rebut de l'IAE corresponent als trimestres sencers posteriors al trimeste en què s'ha produït la baixa.
 

Requisits:

1. S'ha d'haver declarat la baixa en l'exercici de l'activitat a l'AEAT.

2. La data d'efectivitat de la baixa ha de ser, com a màxim, del dia 30 de setembre per tal que sigui d'plicació el prorrateig del rebut.

 
Exemple: si es dóna de baixa una activitat al mes de maig, es té dret a la devolució de dos trimestres.
 
La declaració censal de baixa en l'activitat se sol·licita a la Delegació de l’AEAT de Lleida (tràmit obligatori) i es pot presentar en un termini de 30 dies des de la data en què la baixa ha de tenir efectes. Una vegada sol·licitada la baixa censal a l’AEAT, podeu sol·licitar la devolució de la part corresponent del rebut de l'IAE, acompanyant-hi la documentació corresponent.
 
Per a més informació, vegeu l'apartat de "Tràmits".
 
Consulteu si el municipi on s'exerceix l'activitat té delegada la gestió de l'IAE a l'OAGRTL en l'apartat El teu municipi.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401