Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Béns Immobles He construït una casa sobre un terreny de la meva propietat. S'ha de declarar aquest fet a efectes de l'IBI?

He construït una casa sobre un terreny de la meva propietat. S'ha de declarar aquest fet a efectes de l'IBI?


 

Sí. Tota alteració física o econòmica dels béns immobles s'ha de declarar.

 

El titular de l'immoble té l’obligació de presentar una declaració cadastral, ja que una nova edificació (o l'ampliació o rehabilitació d'una ja existent) suposa una modificació del valor cadastral, valor que es pren com a base per calcular el tribut.

 

Així, s’ha de declarar:
 
-Una obra nova 
-Una divisió horitzontal
-Una reforma
-Una segregació
-Una agrupació
-Un canvi en l'ús de la finca, per exemple, quan un magatzem passa a oficina bancària o a botiga
-Altres
 
 

 

Podeu trobar informació sobre els models de declaracions cadastrals i la documentació que s'ha d'aportar al web de la Direció General del Cadastre.
 
 
La declaració cadastral i la documentació adjunta, es pot presentar a:
 
-        Gerència Territorial del Cadastre a Lleida: Av. Blondel, 23 (antiga seu del Banc d'Espanya) - 25002 Lleida.
-         Qualsevol de les oficines d'atenció al contribuent de l’OAGRTL (vegeu Xarxa d'oficines)
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401