Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) Si m'he venut un terreny rústic, he de pagar la Plusvàlua?

Si m'he venut un terreny rústic, he de pagar la Plusvàlua?


 

La Plusvàlua només s'aplica a les transmissions de terrenys que tenen o que han de tenir la consideració d'urbans o de característiques especials a efectes de les normes de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), amb independència de la consideració que tinguin al Cadastre o al padró de l'IBI.

 

Si un terreny, segons les normes de l'IBI, té la consideració de rústic, no s'ha de declarar ni pagar la Plusvàlua.

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401