Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica És el mateix un vehicle declarat com a històric que un vehicle amb una antiguitat superior a 25 anys?

És el mateix un vehicle declarat com a històric que un vehicle amb una antiguitat superior a 25 anys?


 

No és el mateix. Tot vehicle històric ha de tenir una antiguitat superior als 25 anys, però no tot vehicle amb una antiguitat superior als 25 anys té perquè estar declarat com a històric.
 

La declaració de vehicle històric és una declaració administrativa que implica una modificació de matrícula, passant a començar per la lletra H.
 

La bonificació de vehicle històric també és potestativa pels ajuntaments i, per tant, ha d’estar aprovada en les seves ordenances fiscals (regulant també el percentatge de bonificació, que pot arribar fins al 100%).

 

En l'apartat El teu municipi d'aquest web podeu consultar si el vostre ajuntament té delegada la gestió de l'IVTM a l'OAGRTL i, en cas afirmatiu, podeu posar-vos en contacte amb l'OAGRTL per consultar si està prevista aquesta bonificació.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401