Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Qui té dret al prorrateig de la quota (una reducció de la quota en funció dels trimestres)?

Qui té dret al prorrateig de la quota (una reducció de la quota en funció dels trimestres)?


 

- En cas de vehicles nous: es prorratejarà la quota de l'impost per trimestres naturals en funció de la data de matriculació del vehicle a la DGT.

 

- En cas de baixa definitiva del vehicle o bé baixa temporal per sostracció o robatori: es prorratejarà la quota de l'impost per trimestres naturals en funció de la data de baixa del vehicle a la DGT.

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401