Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Tinc un vehicle que té una antiguitat superior als 25 anys. Tinc dret a una bonificació?

Tinc un vehicle que té una antiguitat superior als 25 anys. Tinc dret a una bonificació?


 

Les bonificacions referents als vehicles que tenen una data de matriculació superior (com a mínim) als 25 anys són potestatives per part dels ajuntaments, per tant, hi ha ajuntaments que no tenen aprovada aquesta bonificació en les seves ordenances fiscals.

 

El fet que es tracti d'una bonificació de caràcter potestatiu implica que l’Ajuntament pot regular a partir de quina antiguitat (quants anys) comença a aplicar-se la bonificació (per exemple, vehicles que tinguin una antiguitat superior als 40 anys, no necessàriament ha de ser  sempre 25) i el percentatge de bonificació (que pot ser del 100% o no arribar-hi).

 

En l'apartat El teu municipi podeu consultar si el vostre ajuntament té delegada la gestió de l'IVTM a l'OAGRTL i, en cas afirmatiu, podeu posar-vos en contacte amb l'OAGRTL per consultar si està prevista aquesta bonificació.


 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401