Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit He rebut una notificació de denúncia, però jo no era el conductor en el moment de cometre's la presumpta infracció. Què he de fer?

He rebut una notificació de denúncia, però jo no era el conductor en el moment de cometre's la presumpta infracció. Què he de fer?


 

El titular del vehicle, degudament requerit, té l'obligació, en el termini de 15 dies naturals següents al de notificació de la denúncia per identificar conductor del vehicle en el moment de la infracció denunciada.

 

L'incompliment d'aquesta obligació es pot considerar com a falta molt greu i es podrà sancionar amb la multa de 300 a 1.500 euros, establerta en l'article 67.2a) de la Llei 18/2009, és a dir del doble de la infracció originària en cas que aquesta darrera sigui lleu, o del triple en cas que aquesta sigui greu o molt greu.

 

La mateixa sanció pot ser aplicable al titular del vehicle quan, per una causa que li sigui imputable, no resulti possible notificar la denúncia al conductor que ell hagi identificat.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401