Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit He transmès el meu vehicle, tinc l'obligació de comunicar-ho?

He transmès el meu vehicle, tinc l'obligació de comunicar-ho?Sí. La transmissió d'un vehicle s'ha de notificar a la Prefectura de Trànsit corresponent en el termini de 10 dies. Cal aportar la documentació regulada en els articles 32 i 33 del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, entre la qual figura el permís o llicència de circulació. 


El transmissor que incompleixi aquesta obligació serà considerat titular del vehicle transmès als efectes de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària mentre el vehicle no s'inscrigui a nom d'una altra persona. Tot això, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401