Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit Puc interposar recurs contra l'acte d'imposició de la sanció?

Puc interposar recurs contra l'acte d'imposició de la sanció?


 

Sí. En el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, es pot interposar un recurs de reposició davant l’alcaldia, contra la resolució per la qual s’imposa la sanció per infracció dels preceptes de la Llei de seguretat viària i els reglaments de desplegament.

 

És obligatori interposar aquest recurs si l’interessat vol acudir a la via contenciosa administrativa.

Així mateix, cal destacar que la interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni de la sanció.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401