Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit Quin termini màxim hi ha per resoldre l'expedient sancionador per una presumpta infracció de circulació?

Quin termini màxim hi ha per resoldre l'expedient sancionador per una presumpta infracció de circulació?


 

Per resoldre i notificar la resolució sancionadora hi ha un termini d'1 any a comptar des de l'inici del procediment. Si en aquest termini no s'ha notificat, es produirà la caducitat de l'expedient. Les actuacions s'arxivaran a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici pel propi òrgan competent per a dictar la resolució.

 

No serà així quan es produeixi la paralització del procediment per causa imputable a les persones interessades o la suspensió per actuacions jurisdiccionals penals o administratives corresponents a altres administracions sancionadores.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401