Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Els ajuntaments avaluen amb un notable la tasca de l’OAGRTL

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Els ajuntaments avaluen amb un notable la tasca de l’OAGRTL

Segons una enquesta de satisfacció realitzada a 30 municipis de les comarques de Lleida, els consistoris puntuen amb un 7,34 la tasca duta a terme per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida.

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida ha encarregat una enquesta de satisfacció dels seus usuaris al Gabinet Ceres, empresa de referència en temes d’investigació sociològica i de mercats, que també desenvolupa enquestes de satisfacció per altres organismes de recaptació provincials.

 

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha presentat el resultat de l’enquesta que l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida ha encarregat per conèixer el grau de satisfacció dels serveis prestats. A l’acte també han participat el diputat de Finances i Gestió de Tributs, Josep M. Beà, i el director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), Carles Morata.

 

Aquesta enquesta, que s’ha fet per primera vegada atenent al pla estratègic de l’OAGRTL, pretén conèixer quines són les necessitats i expectatives dels ajuntaments, la valoració dels serveis prestats, la valoració de les funcions, del nivell d’atenció, de la celeritat en els processos i de la professionalitat, així com també recollir propostes i aportacions de millora dels municipis, que és un dels objectius principals.

 

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha indicat que alguns dels elements més ben valorats són la gestió dels IBI-BICES, les altes de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la confecció i manteniments de padró o l’assessorament d’ordenances. Els consistoris també han valorat de forma positiva la tasca desenvolupada per l’OAGRTL, que es tracta d’un organisme molt resolutiu i que és un servei molt útil que allibera de molta feina als ajuntaments.

 

Pel que fa als elements menys valorats, els consistoris enquestats han demanat la incorporació del servei de multes, més serveis telemàtics i la millora de la web específica dels ajuntaments.

 

L’organisme preveu desenvolupar un Pla d’Acció, que inclou un conjunt d’accions de millora proposades a partir de l’avaluació feta i fixarà un programa de treball sobre aquelles qüestions que han obtingut una menor puntuació, com són la millora del flux d’informació cap als ajuntaments i l’ampliació de nous serveis, que han estat les principals demandes que han remarcat els ajuntaments.

 

El director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), Carles Morata, ha explicat que ja treballen en la incorporació de serveis telemàtics, que es podrien començar a prestar a finals d’aquest any. També han començat a estudiar la possibilitat de donar un servei de multes municipals i han reduït la taxa que paguen els ajuntaments per la gestió dels tributs en mig punt.

 

El diputat de Finances i Gestió de Tributs, Josep M. Beà, ha explicat que l’enquesta s’ha fet coincidint amb el vintè aniversari de l’OAGRTL amb l’objectiu de conèixer el grau de satisfacció del servei que es dóna i les propostes de millora per part dels consistoris.

 

El treball de camp s’ha desenvolupat íntegrament de manera presencial. La realització del treball de camp presencial sempre permet un major aprofundiment, establint un contacte més directe amb els interlocutors. El plantejament qualitatiu proposat ha contemplat la realització d’Entrevistes en Profunditat (EP).

 

La mostra dels 30 municipis enquestats s’ha determinat en funció de diversos criteris (com capitals de comarca, distribució per comarca i grandària de municipi, entre d’altres) amb l’objectiu de ser el màxim de representativa.

 

En base a aquestes enquestes, que a partir d’ara es planificaran cada dos anys, l’OAGRTL s’ha fixat com a objectiu per als propers dos anys millorar aquesta puntuació. En concret, s’ha fixat com a objectiu a curt termini assolir una puntuació de notable alt. Per aconseguir-ho es pretén emprendre una bateria de millores encaminades a millorar els aspectes menys ben valorats.

 

Veure resum de l'informe

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401