Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies La Diputació de Lleida aposta decididament per la implantació definitiva de l’administració electrònica.

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

La Diputació de Lleida aposta decididament per la implantació definitiva de l’administració electrònica.

 

Aquest impuls definitiu s’ha fet possible després de l’aprovació per part del Ple de la Diputació de Lleida de l’ordenança per a la implementació de l’administració electrònica i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la corporació i els seus organismes dependents, on es recullen normativament diferents actuacions que ja s’estaven realitzant electrònicament, alhora que regula les actuacions previstes a partir d’ara.

  

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat que la incorporació definitiva de l’administració electrònica suposarà una reducció de costos per la corporació, pel ciutadà i pels consistoris, així com una agilització dels serveis prestats per la Diputació

 

La Diputació de Lleida ha començat a treballar en la implantació definitiva de l’administració electrònica amb l’objectiu de millorar el servei i reduir despeses i desplaçaments.

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, juntament amb el director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, Xavier Monné, i el coordinador de Noves Tecnologies, Gerard Serra, han presentat aquest dimecres en roda de premsa la implantació d’aquest sistema que es veu reforçat i impulsat amb l’aprovació per part del ple de la Diputació de Lleida de l’ordenança per a l’impuls a la implementació de l’administració electrònica i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la corporació i els seus organismes dependents.

 

Aquesta ordenança esdevé el marc legal que ha de regir la Diputació i els seus organismes en la utilització dels mitjans electrònics per fer els diferents tràmits.

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat que la incorporació definitiva de l’administració electrònica “suposarà una reducció de costos per la corporació, pel ciutadà i pels consistoris, així com una agilització dels serveis prestats per la Diputació”.

 

L’aprovació d’aquesta ordenança es veurà reflectit de forma immediata en l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), que permetrà augmentar el nombre de gestions efectives i directes de forma electrònica. A més, aquest marc legal permetrà el desenvolupament o millora progressiva de:

  

- L’ús dels mitjans electrònics pels òrgans col·legiats, en especial les relatives al funcionament intern per la presa d’acords.
- Sistemes d’identificació i signatura electrònica, amb l’objectiu de garantir la identificació de la titularitat de qui pertoqui, l’autenticació dels documents electrònics que es produeixin i l’acreditació de la voluntat, en relació a la seu electrònica, els òrgans administratius, els membres de la Diputació de Lleida i els seus ens dependents, i el personal al seu servei, els ciutadans i la presentació de sol·licituds, escrits i documents.
- La seu electrònica o l’adreça electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens dependents, a través de la qual els membres de la Diputació de Lleida i el seus ens dependents, i tercers, poden accedir a la informació, als serveis, i als tràmits electrònics.
- El procediment administratiu electrònic general i la seva tramitació, que inclou el registre electrònic d’entrada i sortida, i els documents, l’expedient, l’arxiu, i les còpies electròniques.
- La notificació per mitjans electrònics, quan la persona interessada hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o expressi el seu consentiment a la seva utilització.
- El tauler d’anuncis com a mitjà de publicació dels anuncis, acords, resolucions i comunicacions emesos per la Diputació i els seus ens dependents.
 

El director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), Xavier Monné, ha indicat que el mes de març de 2011 la pàgina web de l’organisme va donar un primer pas en la introducció de l’administració electrònica amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual, que ha tramitat de forma efectiva i directa 4.330 gestions per Internet.

 

D’altra banda, també ha explicat que han signat un conveni amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per la prestació del servei de notificació electrònica. Aquest servei millorarà encara més l’agilitat dels tràmits de l’OAGRTL, ja que l’AOC presta un servei clau en la tramitació electrònica de les notificacions oficials dels actes administratius, com en els casos d’acús de rebut.

 

Per la seva part, el coordinador de Noves Tecnologies, Gerard Serra, ha afegit que la implantació progressiva de l’administració electrònica també permetrà la gestió via telemàtica dels plans d’ajuts i subvencions als consistoris i suposarà una major agilitat en la gestió d’expedients a nivell intern.

 

Tot aquest procés d’implantació es desenvoluparà de forma progressiva amb la incorporació de nous tràmits fins l’any 2015 en que està previst que finalitzi el programa de treball per a l'adaptació dels procediments i actuacions de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 

Lleida, 25 de gener de 2012

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401