Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies L'OAGRTL posa en marxa l'Oficina Virtual on es poden fer els primers tràmits telemàtics.

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

L'OAGRTL posa en marxa l'Oficina Virtual on es poden fer els primers tràmits telemàtics.

Tràmits sense certificat digital (com ara el pagament de rebuts o la domiciliació bancària ) i tràmits amb certificat digital (com la sol·licitud de devolució d'ingressos).

 

Tràmits sense certificat digital (com ara el pagament de rebuts o la domiciliació bancària ) i tràmits amb certificat digital (com la sol·licitud de devolució d'ingressos). 

  

 

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) ha posat en marxa la nova Oficina Virtual per Internet, que ha estat presentada aquest divendres pel president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert. A l’acte de presentació també han participat el diputat de Finances i Gestió de Tributs, Josep Maria Beà, i la diputada de Noves Tecnologies, Montse Mayos, així com el director de l’OAGRTL, Carles Morata.

 

A finals de l’any 2009, l’OAGRTL va estrenar la nova pàgina web www.oagrtl.cat, que ha rebut més de 28.000 visites en el seu primer any de funcionament. Conscients de la necessitat de posicionar-se en Internet i de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la comunicació, l’OAGRTL va dissenyar un Pla e-administració 2010-2012 amb l’objectiu de donar l’opció de fer tràmits per Internet.

 

Aquest Pla e-administració 2010-2012 es desenvoluparà en diferents fases amb l’objectiu que fins el 70% dels tràmits actuals es puguin fer per Internet al 2012. El president de la Diputació, Jaume Gilabert, ha indicat que, amb aquesta oficina, l’OAGRTL pretén ser una administració més eficient i més accessible al ciutadà, ja que estalviarà temps i costos als contribuents tant en desplaçaments com en la tramitació de la documentació.

 

La primera fase ja s’ha posat en marxa, de forma que els contribuents ja poden fer un seguit de tràmits telemàtics:

 

-Domiciliació bancària de rebuts: altes, baixes i modificacions.

-Domiciliació (només altes) en època de cobrança - línia 900.

-Pagament de tributs (a través del web per targeta crèdit, banca on-line...)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica: aplicació del prorrateig per trimestres. -Impost sobre activitats econòmiques: aplicació del prorrateig per trimestres. 

 

La previsió és que en un termini de dos anys el 15% d’aquests tràmits es facin via Internet.

 

La segona fase del desplegament de serveis telemàtics, en la que ja s’està treballant, s’aplicarà a partir del segon semestres de l’any 2011 i inclourà:

 

-La sol·licitud del document per fer el pagament de tributs.

-Demanar un justificant conforme un deute està pagat.

-Modificació de l'adreça fiscal i/o correcció d'errors ortogràfics en el nom / cognoms
-Tràmits interns de revisió d'expedients per poder donar de baixa.

-Carpeta ciutadana.

 

La tercera fase pretén habilitar a partir del segon semestre de l’any 2011 els següents tràmits:

 

-Confecció de certificats
-Emissió d'autoliquidacions de l'IVTM.
-Sol·licitud de pròrroga en el pagament.
-Sol·licituda de benefici fiscal a l'IVTM: exempció per vehicle matriculat a nom d'un minusvàlid i bonificació per vehicle històric o de més de 25 anys.
-Transferència del vehicle i Baixa del vehicle.
-Error titular IBI.

 

Finalment, la quarta fase, que està previst implantar-la al llarg del 2012 inclourà els següents tràmits telemàtics:

 

-Declaració de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).
-Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament.
-Sol·licituds de benefici fiscal a l'IBI.

-Sol·licituds de benefici fiscal a l'IVTM: altres.
-Sol·licituds de benefici fiscal a l'IAE.
-Sol·licitud de benefici fiscal IIVTNU.
-Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
-Presentació de recurs de reposició.

 

 

Lleida, a 28 de gener de 2011.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401