Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies L´OAGRTL presenta el seu nou Butlletí Electrònic Informatiu (BEI).

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

L´OAGRTL presenta el seu nou Butlletí Electrònic Informatiu (BEI).

Especialment orientat als Ajuntaments.

 

Un dels reptes que, com a organització, s'ha fixat l'OAGRTL en el seu pla estratègic és la necessitat de comunicar més i millor a tots els nivells. La comunicació i l´accés a la informació és un factor essencial, un actiu i un recurs que cal saber gestionar correctament.
 
Dins del pla de comunicació, el primer objectiu que es va fixar va ser la posada en marxa d´una web informativa. Aquesta web ja és plenament operativa des de fa un any, amb excel.lents resultats i més de 28.000 visites assolides durant el 2010, facilitant la permeabilitat i l´accés a la informació tant des de la vessant dels ajuntaments com dels contribuents.
 
En aquesta línia, conscients que actualment cal reforçar la comunicació i l´accés a l´informació, s'ha apostat per habilitar un nou canal: el Butlletí Electrònic Informatiu (BEI).
 
Així doncs, el BEI neix com una eina orientada especialment als ajuntaments, conscients de la necessitat de millorar el fluxe de comunicació amb els municipis. D´aquesta manera es pretén donar resposta a un dels requeriments que els municipis han fet arribar a l'OAGRTL, en base a una enquesta de satisfacció efectuada a l´estiu passat, per tal de millorar la comunicació.
 
Es vol que sigui una eina àgil i versàtil, dinàmica, tant en el contingut com en el format, i una referència per als usuaris. El contingut d´aquest butlletí versarà sobre informació d´interès per als ajuntaments, novetats, destacats, etc. La seva periodicitat serà mensual, seleccionant la informació mes rellevant i actualitzada.  
 
Al tractar-se d´un butlletí electrònic, permetrà gaudir de les avantatges de les TIC com són: facilitat d’accés, avantatges en l’emmagatzemament, celeritat i actualització immediata, major difusió, disminució dels costos, diversitat de formats, facilitat d’interacció, etc. Cal dir però, que el BEI no substitueix la comunicació tradicional, si no que neix com a complement a la comunicació tradicional.
 
L'OAGRTL està convençut de l’interès en l’aposta que es fa per aquest canal de comunicació i espera que aquesta eina sigui de màxima utilitat, atès que neix amb la voluntat de promoure una administració més propera als ajuntaments.
 

 

Lleida, 28 de febrer del 2011

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401