Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Noves delegacions a l'OAGRTL

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Noves delegacions a l'OAGRTL

De l'Ajuntament d'Alfés, Benavent de Segrià, Valls d'Aguilar, Alfarràs i Belianes i també del Consorci de Promoció Econòmica Alt Urgell XXI.

 

El Ple ordinari de la Diputació de Lleida del 19 de novembre, en relació a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS, ha aprovat:

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament d’Alfés, a través de l’Organisme Aautònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de diversos ingressos de dret públic.

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Benavent de Segrià, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de diversos ingressos de dret públic.

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de diversos ingressos de dret públic.

 

- Acceptació de la delegació efectuada pel Consorci de Promoció Econòmica Alt Urgell XXI, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aqueix ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de les taxes i preus públics i ingressos de dret públic derivats de la tramitació d’expedients de reintegrament de subvencions.

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament d’Alfarràs, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Belianes, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 

- Aprovació expedient de modificació de crèdits dins del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2010.

 

- Concertació operacions de crèdit.

 

 

 

 
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401