Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Termini de pagament en voluntària: del 2 de maig al 4 de juliol del 2014

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Termini de pagament en voluntària: del 2 de maig al 4 de juliol del 2014

Rebuts de l'IBI Urbana 2014, IBI Característiques especials 2014, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2014 de Montoliu de Lleida i taxes municipals. Veure detall.

   

DEL 2 DE MAIG AL 4 DE JULIOL DEL 2014, ambdós inclosos:

  

Rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Urbana 2014, l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Característiques especials 2014, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2014 de Montoliu de Lleida, taxes municipals i altres ingressos d'altres ens (veure detall més avall).

 

  

REBUTS NO DOMICILIATS:

 

Recordeu que si no teniu el rebut domiciliat, l'OAGRTL us enviarà un tríptic (avís de pagamenti) a l'adreça que consti a la nostra base de dades. Si no rebeu aquest tríptic, poseu-vos en contacte amb l'OAGRTL per tal de demanar-ne un altre (i així evitar haver de pagar amb recàrrec).

  

Podeu pagar els rebuts no domiciliats:

- En qualsevol oficina d'una entitat col·laboradora de l'OAGRTL(*).

- Amb qualsevol targeta de crèdit o de dèbit a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)

- Amb targeta de crèdit o de dèbit, en qualsevol caixer de La Caixa (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona).

- Mitjançant el servei Línia Oberta de La Caixa.

- Mitjançant el servei de Banca Electrònica del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria.

  •  

(*) Entitats col·laboradores de l'OAGRTL:

BBVA, Banco Pastor, Banco Popular Español, Banc de Sabadell, Barclays, Bankia, Banco de Santander Central Hispano, Caixabank "La Caixa", Catalunya Banc, Deutsche Bank, Ibercaja Banco, Novagalicia Banco, Nueva caja Rural de Aragón, Kutxabanc.

 

  

ATENCIÓ: Si voleu domiciliar els vostres rebuts, podeu trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del 12 al 28 de maig (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí), on us domiciliarem el rebut per aquest any i següents. També ho podeu fer directament a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/).

  

La data de càrrec al banc d'aquests nous rebuts domiciliats serà el dia 2 de juny.

  

 

REBUTS DOMICILIATS:

  

Si ja teniu el rebut domiciliat, el càrrec al número de compte es farà el dia 2 de juny.

 


Els rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i d'IBI Característiques especials es paguen en tres fraccions, amb les següents dates de càrrec al compte: 2 de juny, 1 d'agost i 29 d'octubre del 2014. 

 

 

  

DETALL DELS REBUTS INCLOSOS EN AQUESTA COBRANÇA:

 

Veure detall aquí.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401